Kelompok HIZBUT TAHRIR dan Khilafah

———
🔥 Kelompok HIZBUT TAHRIR dan Khilafah,
📄🔬 Sorotan Ilmiah Tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan
(ditulis oleh: Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Lc.)
— bagian 3⃣ —
————–

♻ KAPAN  HT DIDIRIKAN?
🔇 Kelompok sempalan ini didirikan di kota Al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1372 H (1953 M) oleh seorang alumnus Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang :
🔥 BERAKIDAH MATURIDIYYAH dalam masalah asma` dan sifat Allah, dan
💥 berpandangan MU’TAZILAH dalam sekian permasalahan agama.
👉 Dia adalah Taqiyuddin An-Nabhani, warga Palestina yang dilahirkan di Ijzim Qadha Haifa pada tahun 1909. Markas tertua mereka berada di Yordania, Syiria dan Lebanon
📑 (Lihat Mengenal HT, hal. 22, Al-Mausu’ah Al-Muyassarah, hal. 135, dan Membongkar Selubung Hizbut Tahrir (1) hal. 2, Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dimasyqi).

👎💥 Bila demikian akidah dan pandangan keagamaan pendirinya, lalu bagaimana keadaan HT itu sendiri?! Wallahul musta’an.

🎈LANDASAN BERPIKIR HIZBUT TAHRIR

Landasan berpikir HT adalah Al Qur‘an dan As Sunnah, namun dengan PEMAHAMAN kelompok sesat MU’TAZILAH bukan dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya.
👉🔥 Mengedepankan akal dalam memahami agama dan menolak hadits ahad dalam masalah akidah merupakan ciri khas keagamaan mereka.

🔑📋 Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila ahli hadits zaman ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, menjuluki mereka dengan Al-Mu’tazilah Al-Judud (Mu’tazilah Gaya Baru).

Padahal jauh-jauh hari, shahabat ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu telah berkata: “Kalaulah agama ini tolok ukurnya adalah akal, niscaya bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya.”2 (HR. Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 162, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani)

💊 Demikian pula menolak hadits ahad dalam masalah akidah, berarti telah menolak sekian banyak akidah Islam yang telah ditetapkan oleh ulama kaum muslimin. Di antaranya adalah:
▪ Keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam atas para nabi,
▫ syafaat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk umat manusia dan untuk para pelaku dosa besar dari umatnya di hari kiamat,
▪ adanya siksa kubur,
▫ adanya jembatan (ash-shirath),
▪ telaga dan
▫ timbangan amal di hari kiamat,
▪ munculnya Dajjal,
▫ munculnya Al-Imam Mahdi,
▪ turunnya Nabi ‘Isa ‘alaihi sallam di akhir zaman, dan lain sebagainya.

💉 Adapun dalam masalah fiqih, akal dan rasiolah yang menjadi landasan. Maka dari itu HT mempunyai sekian banyak fatwa nyeleneh.
Di antaranya adalah:
❌ boleh mencium wanita non muslim,
🚫 boleh melihat gambar porno,
❌ boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram,
🚫 boleh bagi wanita menjadi anggota dewan syura mereka,
❌ boleh mengeluarkan jizyah (upeti) untuk negeri kafir, dan lain sebagainya.
📄 (Al-Mausu’ah Al-Muyassarah, hal. 139-140)

⏳ bersambung,  insya Allah

Sumber
🌍 http://manhajul-anbiya.net

•••••••••••••••
🌠📝 Majmu’ah Manhajul Anbiya

~~~~~~~~~~~~~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s